2008-02-01

KDE 4.1發布計畫


KDE 4.0已經出現一陣子了

雖然一般都說目前的版本僅適合開發,但某些人已經將它用在一般桌面使用了

目前KDE 4.1開發計畫已經正式出爐
第一個Alpha預定在4月29日釋出
最終正式版則是在7月29好,看起來ubuntu 8.10會包含KDE 4.1

o 1.1 March 31st, 2008: Soft Feature Freeze
o 1.2 April 22nd, 2008: Hard Feature Freeze
o 1.3 April 22nd, 2008: Tag KDE 4.1 Alpha 1
o 1.4 April 29th, 2008: Release KDE 4.1 Alpha 1
o 1.5 May 20th, 2008: Message Freeze.
o 1.6 May 20th, 2008: Tag KDE 4.1 Beta 1
o 1.7 May 27th, 2008: Release KDE 4.1 Beta 1
o 1.8 June 17th, 2008: Tag KDE 4.1 Beta 2
o 1.9 June 24th, 2008: Release KDE 4.1 Beta 2
o 1.10 July 8th, 2008: Artwork Freeze
o 1.11 July 8th, 2008: Tag KDE 4.1 RC 1
o 1.12 July 15th, 2008: Release KDE 4.1 RC 1
o 1.13 July 22nd, 2008: Tag KDE 4.1.0
o 1.14 July 29th, 2008: Release KDE 4.1

沒有留言:

張貼留言